AKU-center Stjerneskud

Bruger-udvalg

På Klub Stjerneskud har du mulighed for at være medbestemmende i forhold til mange af de ting der foregår i klubben, f.eks. aktiviteter og fester. En gang om året vælger vi et klubråd som står for at styre de månedlige fællesmøder. Her kommer alle til orde og hvis du har ønsker til ture eller spændende aktiviteter, er det på fællesmøderne du kan foreslå det. Er du til fest og farver, har vi et festudvalg, hvor du kan være medbestemmende til planlægning og afholdelse af klubbens fester.

 Hver tredje måned udgiver vi også et klubblad, som du kan være med til at bestemme indholdet af.