AKU-center Stjerneskud

Fagligt grundlag

Alt personale er pædagogisk uddannet og arbejder ud fra en socialpædagogisk anerkendende og empatisk tilgang. Nærvær, livsglæde og humor er ligeledes vigtige elementer i den pædagogiske tilgang.

Der tilstræbes at skabe et miljø, hvor brugerne oplever, at de er i trygge, kendte rammer, med en genkendelig struktur og hvor der er mulighed for socialt samvær og aktiviteter med ligestillede.

Målet er, at brugerne får en oplevelse af at være en del af et fællesskab, hvor der er mulighed for at etablere, udvikle og vedligeholde venskaber.

Ligeledes er det et mål, at skabe fælles oplevelser både i og uden for klubbens fysiske rammer, således at der skabes netværk for det enkelte medlem.