AKU-center Stjerneskud

Covid-19

Meget vil være anderledes i Klub stjerneskud, end det plejer, et godt stykke tid endnu. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at tage godt imod jer under de former, der kan lade sig gøre.

Åbningstider

Mandag, onsdag og torsdag kl. 15:30 – 20 

1 lørdag om måneden kl. 10 – 14

Mundbind

Ifølge Movia skal alle, der kan, bære mundbind i Frederikssund Handibusser, ligesom det også er påkrævet i offentlig transport. 

Ud fra et forsigtighedsprincip har vi besluttet, at alle ansatte fra mandag d. 2. november skal bære enten mundbind eller visir.

Brugen af mundbind/visir skal foregå når personalet bevæger sig rundt i afdelinger, teams, mellem værksteder samt i arbejds- og omsorgssituationer, hvor der er stående/gående aktivitet, arbejde eller undervisning.

Ifølge Movia skal alle brugere, der kan, bære mundbind i Frederikssund Handibusser, ligesom det også er påkrævet i offentlig transport. læs mere om mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Aktiviteter

Vi kan i den næste tid udelukkende tilbyde aktiviteter i klubbens egne lokaler eller gåture i nærområdet, da der ikke er mulighed for eksempelvis bowling eller lignende.

Kapacitet

På baggrund af det seneste pressemøde d. 5. januar, det høje smittetryk og fremkomsten af den meget smitsomme engelske variant af Coronavirusen har AKU-centerets ledelse som et ekstra forsigtighedsprincip besluttet at reducere antallet af pladser til fremmødte medlemmer for at sikre, at de opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan overholdes.

Kapacitetsændringerne ser således ud:

Mandag: Går fra 15 til 10 pladser

Onsdag: Går fra 20 til 15 pladser

Torsdag: Går fra 15 til 10 pladser

Lørdag: 10 pladser

Prioritering af hjemmeboende

Pladserne prioriteres til medlemmer, som bor hos pårørende eller i egen bolig, for at sikre, at de fortsat har adgang til pædagogisk støtte og socialt samvær med andre i deres fritid.

Klubben lukkes i denne periode for medlemmer, som bor på bosteder eller i bofællesskaber. De har adgang til både fagpersoner og socialt samvær med andre hver dag, når de kommer hjem fra deres dagtilbud, så det må forventes, at deres behov for at komme i klubben er mindre end hos dem, der bor hjemme.

Kapacitetsændringen vil foreløbig vare fra den 11. januar og frem til den 1. februar. Herefter vil kapaciteten tilpasses situationen og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som de udvikler sig.

Tilmelding sker via Easykom. Du kan ikke møde op uden at tilmelde sig. Som udgangspunkt vil først-til-mølle princippet gælde, men vi vil være opmærksomme på at sikre, at alle får mulighed for at blive tilmeldt mindst én gang om ugen.

Spisning

Madordningen genåbner også, så tilmelding til spisning vil foregå som vanligt fra mandag den 8. juni.

Hvad er vigtigt at huske

  • Vi hilser på hinanden uden kram eller håndtryk
  • Vi holder afstand til hinanden – ifølge de seneste retningslinjer skal vi holde 1 meters afstand
  • I skal selv medbringe drikkevarer

Hvornår skal I blive hjemme

  • I må ikke komme, hvis I har symptomer på sygdom – enhver sygdom, ikke bare COVID-19.
  • I må ikke komme, hvis en person i jeres husstand har fået konstateret COVID-19.
  • Har I haft COVID-19, må I komme, når I har været symptomfri i 48 timer.
  • I vil blive hjemsendt, hvis I har tegn på sygdom i løbet af dagen hos os.