AKU-center Stjerneskud
Social service
Pool

Velkommen til klub Stjerneskud

Klub Stjerneskud er et klubtilbud under Frederikssund Kommunes aktivitets- og fritidstilbud for personer med nedsat funktionsevne inden for serviceloven §104.

Klub Stjerneskud har ca. 50 medlemmer - primært fra Frederikssund Kommune, men også brugere fra andre kommuner har mulighed for at blive medlem.

Formålet er, at brugerne oplever at være en del af et dejligt fællesskab, hvor der er mulighed for at etablere, udvikle og vedligeholde venskaber - og derved imødegå ensomhed og isolation. 

Vi tilstræber at skabe et miljø, hvor brugerne oplever at være i kendte, trygge rammer med en genkendelig struktur, og hvor de kan dyrke socialt samvær og have sjove og udviklende aktiviteter med ligesindede.

Det er her, der er tid og rum til at være sammen med de andre på egne præmisser, hygge sig sammen og deltage i aktiviteter og få nogle oplevelser, man ellers ikke ville have haft mulighed for. Eksempelvis være med på vores mange spændende ture ud af huset - bl.a. se Frederikssunds Vikingespil og deltage i Strandskulpturfestivalen. 

Derudover er klubben også et læringsrum for sociale kompetencer, hvor vi går op i, at der skal være plads til alle uanset udfordringer og funktionsniveau.

Her oplever vi, at brugerne også er gode til at støtte hinanden og hjælpe andre med større begrænsninger end en selv, fx med at skænke kaffe eller holde øje med pladen i bankospil. Det er et omsorgsfuldt miljø, som både den givende og modtagende part har stor glæde af, og som bidrager til at skabe en stemning af samhørighed og fællesskab i klubben. 

Nyheder