AKU-center Stjerneskud

Medlemskab

Hvis man er interesseret i at blive medlem af klub Stjerneskud, er det muligt at starte med at komme som "gæst" i en aftalt periode. Her man både den kommende bruger og personalet se hinanden an for at vurdere, om klubben er noget for den enkelte. Herefter skal brugeren og vedkommendes sagsbehandler tage stilling til, om brugeren skal være fast medlem af klubben.   

Hvis en bruger ikke er bosat i Frederikssund Kommune, skal man rette henvendelse til sin sagsbehandler i sin egen Kommune.

OBS: I øjeblikket er der ingen ledige pladser i klubben, men det er muligt at blive skrevet på venteliste. Det gælder både, hvis man er bosat i Frederikssund kommune eller i andre kommuner. 

Kontingent og brugerbetaling

Det årlige kontingent på medlemskab er på 450 kr.

Klubbens medlemmer dækker desuden typisk selv evt. udgifter i forbindelse med aktiviteter og ture med klubben.