AKU-center Stjerneskud

Aktiviteter

Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, som brugere og personale sammen beslutter og planlægger. Dette foregår på fællesmøder, klubråd og personalemøder. Aktiviteterne kan både være ture ud af huset eller aktiviteter hjemme i klubben.  

Eksempler på ture ud af huset: 

 • Frederikssunds vikingespil
 • Sandskulpturfestival
 • Bowling
 • Stavgang
 • Biograf
 • Foredrag
 • Havnetur
 • Bustur i området (låner bus af AKU-Centret) 

Af hjemmeaktiviteter har vi fx: 

 • Spil - bl.a. billard, wii, banko, brætspil, kortspil, computerspil
 • Porcelænsmaling
 • Musik og rytmik (onsdag)
 • Fotografering
 • Bage kage
 • Kreative aktiviteter, fx tegne, male, perler, strikke/hækle
 • Hyggesnak i større eller mindre grupper

Vi går desuden meget op i fejring af traditioner og højtider. 

Derudover har vi hvert år en ferierejse for dem, der har lyst til og mulighed for at deltage i det. 

Klubbens medlemmer får en oversigt i vores klubblad over, hvilke aktiviteter der foregår hvornår. Klubbladet udkommer hver tredje måned.

Madordning

Der er tilbud om mad på alle klubbens faste åbningsdage, hvis blot man tilmelder sig måltidet inden for den fastlagte deadline. Man kan finde månedens madplan på easykom og opslagstavlen i klubben.

Åben anonym rådgivning

Den åbne anonyme rådgivning er et tilbud til alle udviklingshæmmede borgere i Frederikssund Kommune, forældre, pårørende og personale i dag- og døgnafdelingen i Frederikssund Kommune. Rådgivning kan fx dreje sig om botilbud, job, fritid, økonomi, ledsagerordning, hjælpemidler, tilskudsordninger mm.