AKU-center Stjerneskud
Social service
Buffet anrettes med lækre retter.

For fagfolk

Vi samarbejder med Frederikssund Kommune, hvor de fleste af vores brugere kommer fra, men også øvrige kommuner, der visiterer brugere til vores klubtilbud. Her gør vi os umage med at understøtte de kommunale fagfolks arbejde bedst muligt.

Som en del af AKU-Centret har vi desuden et tæt samarbejde med centrets øvrige matrikler - Højagergaard, Ejegod, Gnisten og Café Danner, hvor mange af vores brugere har deres daglige gang. Vi er her opmærksomme på de dynamikker, venskaber, skånebehov og evt. konflikter mellem brugerne, der kan opstå i løbet af arbejdsdagen, som vi skal have kendskab til i vores pædagogiske arbejde. 

Vi er optaget af at skabe et godt og meningsfuldt tilbud med så meget læring og udvikling og gode oplevelser for den enkelte som muligt. Men vi har også fokus på at bidrage til at skabe de bedste rammer for brugernes liv uden for aktivitets- og samværstilbuddet, og det gør vi bedst i tæt samarbejde med de forskellige aktører omkring den enkelte bruger.

Du kan desuden læse mere om vores målgruppe, ydelser og takster, som er specificeret på Tilbudsportalen - se klubbens profil her - oplysninger om seneste tilsyn findes ligeledes på Tilbudsportalen.

Ønsker du at vide mere om vores klubtilbud, kan du også kontakte Daglig leder Malene Olsen, tlf. 61 99 32 19. 


Nyheder